Dutchy Music verzamelt via haar website persoonsgegevens c.q. informatie over jou (hierna: “Persoonsgegevens”). Dutchy Music is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is.

Dutchy Music is de wettelijk Verantwoordelijke voor de verwerking van alle Persoonsgegevens die worden verkregen via voornoemde kanalen en concepten.

Wij hechten eraan dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. In dat kader vinden wij het belangrijk dat je precies weet welke Persoonsgegevens Dutchy Music verzamelt en voor welke doeleinden we deze Persoonsgegevens gebruiken. In dit Privacy Statement beschrijven wij dat op een overzichtelijke manier. Dutchy Music staat er in ieder geval voor in dat Persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd. In dat kader is de verwerking van de Persoonsgegevens – conform het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens – aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag.

Dit Privacy Statement kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele Dutchy Music Privacy Statement vind je altijd op https://www.dutchymusic.com. Indien het Privacy Statement wordt gewijzigd zal Dutchy Music dit communiceren via haar website of per email.

Dutchy Music verzamelt en verwerkt Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. ter ondersteuning van communicatie en
  2. afhandelen van klachten en verzoeken om informatie.

Als je wilt weten welke Persoonsgegevens Dutchy Music van jou verzamelt en gebruikt, kun je Dutchy Music vragen om hiervan een overzicht te sturen. Dutchy Music zal je dan wel verzoeken om een kopie van een legitimatiebewijs in te zenden. Het inzageverzoek kan je doen via de Dutchy Music Customerservice. Dutchy Music zal binnen vier (4) weken schriftelijk op jouw verzoek reageren via het opgegeven e-mailadres. Als je op grond van het overzicht Persoonsgegevens wilt laten corrigeren, aanvullen, verwijderen en/of afschermen, kun je daarvoor een nieuw verzoek sturen. Dutchy Music zal ook binnen vier (4) weken op dit verzoek reageren.

Dutchy Music schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening geen derden in.

Dutchy Music hecht veel waarde aan een goede beveiliging van Persoonsgegevens. Dutchy Music heeft dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo maakt Dutchy Music tijdens het versturen van contactformulieren altijd gebruik van een beveiligde (SSL-) verbinding.

Op de website van Dutchy Music tref je links aan naar andere websites. Dutchy Music is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door die partijen. Lees hiervoor de betreffende privacyverklaring van die website.